Wij zijn een lerende organisatie; We willen graag van anderen leren en onze kennis en expertise delen met anderen. Daarom participeren we in de volgende netwerken:

IFS

DOENJA heeft een bestuurszetel in het IFS (the international federation of settlements and neighborhood centers) Het IFS gelooft in: “empowering the people who work for social justice by connecting, inspiring and supporting an inclusive global community.” Het IFS heeft een adviesfunctie binnen de VN Veiligheidsraad. Meer informative via www.ifsnetwork.org.

Verdiwel

DOENJA is actief lid van Verdiwel. Verdiwel is een beroepsvereniging van en voor ambitieuze directeur-bestuurders en directeuren van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die welzijn en maatschappelijke dienstverlening toekomt bij het versterken van de participatiesamenleving.

www.verdiwel.nl

Koplopersgroep

DOENJA participeert ook actief in de koplopersgroep Zorgzame Stad. Dit netwerk bestaat uit verzekeraars, pensioenfondsen, gemeente bestuurders, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, woningcorporaties, zorginstellingen, Hogescholen, Universiteiten en een welzijnsorganisatie: DOENJA. De koplopersgroep heeft zich tot doel gesteld richtinggevend te zijn in de ontwikkeling van toekomstbestendige woon, zorg en welzijnsfuncties binnen wijken en buurten.

Beroepenveldcommissies onderwijs

DOENJA participeert in de beroepenveld commissie van MBO Utrecht en de CMV opleiding van de Hogeschool van Utrecht. De beroepenveldcommissies fungeren als klankbord voor de aansluiting tussen opleiding en werkveld en dragen bij aan een optimale aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt. Als lid van de Beroepenveldcommissies informeren we de school over de ontwikkelingen in het werkveld en adviseren we hoe deze ontwikkelingen zijn te vertalen naar het curriculum van de opleiding. Andersom legt de opleiding voorgenomen veranderingen ter toetsing voor aan de Beroepenveldcommissie. Afgelopen periode hebben we de commissie de HU geadviseerd over een nieuw curriculum en onderwijsaanpak.

Social Work

DOENJA is natuurlijk ook lid van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

www.sociaalwerknederland.nl